Όροι διαγωνισμού

– Έγκυρες θα θεωρηθούν όλες οι συνταγές που θα εγκριθούν από τους διαχειριστές. Οι συνταγές θα πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά και να έχουν ορθές αναλογίες στις ποσότητες όπως και σωστή καταγραφή των βημάτων εκτέλεσης της συνταγής. 

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε δικές σας φωτογραφίες. Η χρήση φωτογραφιών τρίτων ενδέχεται να παραβιάσει τα πνευματικά  δικαιώματα και για το λόγο αυτό απαγορεύεται.

– Κοινοποιήστε τη συνταγή που υποβάλλατε στη σελίδα μας στο facebook και λάβετε μια επιπλέον συμμετοχή. 

– Καλέστε τους φίλους σας να κάνουν like στη σελίδα μας και λάβετε like ή κοινοποιήσεις στη συνταγή σας. Οι συμμετοχές σας αυξάνονται αναλογικά για κάθε like ή κοινοποίηση που θα λάβετε από οποιονδήποτε.

– Οι συνταγές που θα υποβληθούν, θα είναι διαθέσιμες στο bigmamacooks.gr και μετά την λήξη του διαγωνισμού.

– Η αποστολή του δώρου μπορεί να γίνει μόνο σε διευθύνσεις εντός Ελλάδος και Κύπρου. Αν ο διαγωνιζόμενος μένει εκτός Ελλάδος, η αποστολή μπορεί να γίνει σε άλλο όνομα που θα μας υποδείξει, με διεύθυνση Ελλάδας ή Κύπρου.

Καλή Επιτυχία!!!