Εγγραφή 
Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 7 χαρακτήρες
Ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 7 χαρακτήρες